Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SONET Slovakia s.r.o., IČO 36354767, se sídlem Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava, zapsaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54069/B  (dále také „SONET“) jako správce osobních údajů vás jako uživatele webových stránek SONET uvedených níže, zákazníky, distributory, dodavatele a případné uchazeče o zaměstnání informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách, na základě, kterých jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Roman Tomek, advokát se sídlem Purkyňova 648/125, 621 00 Brno, e-mail: [email protected].

SONET provozuje několik webových portálů, na kterých může docházet ke zpracování vašich osobních údajů, konkrétně se jedná o následující webové stránky a webové portály usazené na níže uvedených doménách:

Zpracování osobních údajů se řídí pravidly dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

SONET vystupuje při zpracování osobních údajů ve dvojí roli, a to jako správce a zpracovatel osobních údajů. Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a celkově nastavuje, jak bude zpracování osobních údajů probíhat. Zpracovatelem se rozumí osoba, která na základě pokynů správce provádí činnosti zpracování osobních údajů pro správce. Jako zpracovatel například SONET vystupuje v situacích, kdy zpracovává data předána od svých zákazníků, kterými jsou mimo jiné například banky.

V těchto zásadách vás SONET informuje, jak s vašimi osobními údaji nakládá jako správce osobních údajů. V případě, že SONET vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, má s příslušným správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte Váš dotaz zaslat na e-mailovou adresu [email protected] , případně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů uvedenou výše. 

1. Osobní údaje zpracovávané SONET

SONET bude zpracovávat následující osobní údaje:

Pokud jste uchazeč o zaměstnání

Prostřednictvím webových stránek https://kariera.sonet.cz, případně prostřednictvím dalších komunikačních prostředků může SONET zpracovávat následující osobní údaje:

 • kontaktní údaje;

 • identifikační údaje;

 • údaje získané ze zaslaného životopisu;

 • další informace, které si SONET vyžádá pro účely výběrového řízení a přijetí do pracovního poměru.

Pokud jste zákazník, dodavatel či distributor SONET

Prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách uvedených výše v situacích, kdy chcete se SONET navázat spolupráci či se poptat po určitém produktu, který SONET nabízí, může SONET zpracovávat následující Vaše osobní údaje:

 • vaše identifikační a kontaktní údaje;

 • informace o vaší společnosti;

 • informace, které SONET uvedete ve zprávě u kontaktního formuláře;

 • další informace, které si SONET vyžádá, aby na Váš dotaz či poptávku mohl odpovědět.

K některým nabízeným produktům nabízí SONET také podporu, a to přímo prostřednictvím portálů provozovaných SONET, kde je umožněno žádat o podporu či provedení servisního úkonu. V takovém případě zpracovává SONET:

 • identifikaci vaší společnosti, případně zákazníka dle identifikátoru, který používáte se SONET pro identifikaci (PID, ID terminálu apod.);

 • identifikační a kontaktní údaje;

 • zprávu, kterou SONET zanecháte pro účely vyřešení servisního požadavku či zodpovězení vašeho dotazu;

 • další informace, které si SONET vyžádá ve formuláři, případně při další komunikaci, aby mohl splnit Váš požadavek.

Pokud jste návštěvník jakékoliv webové stránky SONET

SONET na webových stránkách využívá několik analytických nástrojů, které měří a analyzují, jakým způsobem webové stránky využíváte. Tyto nástroje SONET také pomáhají s marketingem a neustálým vylepšováním webových stránek a produktů, které SONET nabízí. Informace jsou získávány zejména prostřednictvím tzv. souborů cookies, které se ukládají do vašeho zařízení.

Konkrétně SONET využívá následující nástroje:

 • Analytické nástroje, které sbírají informace o vašem zařízení a pomáhají SONET s vytvářením analýz přehlednosti webových stránek, jejich vytíženosti a dávají SONET přehled, jakým způsobem využíváte webové stránky. V souvislosti s těmito nástroji může docházet také k nahrávání vaší obrazovky při využívání webových stránek.

 • Marketingové nástroje, které SONET pomáhají lépe cílit reklamu. V této souvislosti budou prostřednictvím nástrojů zpracovávány například vaše informace ze sociálních sítí nebo vaše IP adresa.

Konkrétní nástroje (včetně identifikace provozovatele nástroje), které SONET využívá, naleznete v bodě 2 a 3 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Výše uvedené osobní údaje následně SONET spojuje s dalšími informacemi, které od vás získá v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu, odpovídáním na dotazy, přijetím do pracovního poměru apod. SONET si může vyžádat fakturační údaje, údaje potřebné pro účely daní a pro účely dalších právních předpisů, které se na SONET vztahují, případně pro účely bezpečné komunikace a celkového zabezpečení smluvních vztahů.

Na některých webových stránkách SONET se můžete přihlásit k odběru novinek a dalších obchodních sdělení. V takovém případě bude SONET zpracovávat vaši e-mailovou adresu.

2. Jak sonet využívá získané informace a na jakém právním základu ?

Jednotlivé účely, na základě, kterých SONET využívá vaše osobní údaje, lze opět rozdělit dle toho, zda jste:

Uchazečem o zaměstnání

V takovém případě vámi zaslané osobní údaje zpracovává SONET za účelem výběrového řízení a výběru vhodného kandidáta. Zpracování je založeno na základě plnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť v souvislosti s výběrovým řízením dochází k výběru budoucího zaměstnance/partnera, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva či jiná dohoda.

V případě, že v průběhu výběrového řízení nebudete vybráni, bude SONET zpracovávat vaše osobní údaje po skončení výběrového řízení na základě oprávněného zájmu, který spočívá v případném dalším kontaktování při výběrovém řízení na jinou vhodnou pracovní pozici, či v případě uvolnění pozice, na kterou jste se hlásili.

V případě, že si vás SONET v rámci výběrového řízení vybere, informuje vás o rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů zaměstnanců v samostatném dokumentu.

Zákazníkem, dodavatelem či distributorem

SONET bude vaše osobní údaje zpracovávat pro více účelů:

 • Za účelem vyřízení vaší poptávky, či dotazu. V tomto případě, pokud SONET kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů uvedených na webových stránkách, bude SONET zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení vašeho dotazu, poptávky či nabídky služeb. Pokud bude vámi zaslaná zpráva souviset se vznikem smluvního vztahu, je zpracování založeno na základě plnění předsmluvních vyjednávání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud však nechcete navázat smluvní vztah a pouze SONET kontaktujete s obecným dotazem, je zpracování založeno na oprávněném zájmu, který spočívá v zajištění komunikace SONET s vámi.

  • V některých případech může dojít k tomu, že daný požadavek či dotaz řeší přímo partner SONET, v takovém případě bude SONET zpracovávat osobní údaje za účelem předání těchto informací partnerovi, který má daný požadavek na starost, přičemž SONET vás o tomto vždy výslovně informuje. Předání je založeno na oprávněném zájmu, který spočívá v zajištění vyřízení vašeho požadavku vzneseného prostřednictvím dotazu či poptávky.

 • Za účelem vyřešení servisního požadavku. Pokud jste zákazníkem, dodavatelem či distributorem SONET a zašlete prostřednictvím příslušného formuláře požadavek, budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem vyřešení tohoto servisního či obdobného požadavku, a to na základě plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • Za účelem plnění povinností, které pro SONET vyplývají z právních předpisů. Zejména v souvislosti s účetními a daňovými povinnosti SONET zpracovává vaše osobní údaje, a to na základě plnění povinností vyplývající z právních předpisů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 • Za účelem ochrany vlastních nároků a zabezpečení komunikace. V souvislosti s vašimi dotazy, požadavky a poptávkami uchovává SONET osobní údaje také za účelem ochrany vlastních právních nároků, případně tyto osobní údaje ukládá, aby zajistil jejich bezpečnost, a to na základě oprávněného zájmu spočívajícího právě v ochraně nároků a zajištění bezpečnosti.

Návštěvníkem webových stránek SONET

SONET bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících účelů:

 • Za účelem zasílání obchodních sdělení. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, udělili jste SONET souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, přičemž tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to buďto kontaktováním SONET na výše uvedené e-mailové adrese, či v každém zaslaném e-mailu, který Vám od SONET přijde. Odvoláním souhlasu není dotčena jeho zákonnost před jeho odvoláním.

 • Za účelem analýzy vašeho chování na webových stránkách. V této souvislosti využíváme následující nástroje, které sbírají analytické soubory cookies a umožňují nám měřit výkon našich webů:

  • Google Analytics, který provozuje společnost Google Ireland Limited („Google“) a který slouží k měření chování uživatelů na webových stránkách.

  • Smartlook, který provozuje společnost Smartlook.com, s.r.o. („Smartlook“), který slouží k nahrávání obrazovek návštěvníků webových stránek, k vytváření tepelných map a k analýze přehlednosti a dostupnosti webu.

 • Za účelem zajištění efektivního marketingu. V této souvislosti využíváme následující nástroje:

 • Nástroje, které sbírají personalizované soubory cookies a pomáhají s lepším cílením kampaní na těchto platformách:

  • Leady.cz, který provozuje společnost IMPER CZ s.r.o. („ Imper“) a který pomáhá s lepším cílením reklamních kampaní na základě preferencí konkrétních uživatelů.

Vaše osobní údaje tedy SONET zpracovává na základě plnění vzájemné smlouvy nebo vašeho požadavku, na základě plnění zákonných povinností vztahujících se na SONET, na základě oprávněného zájmu SONET nebo na základě vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování .

3. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

SONET pro zpracování osobních údajů, které je popsáno výše, využívá několik různých příjemců osobních údajů, přičemž vždy záleží, k jakému produktu, respektive k jaké webové stránce se zpracování vztahuje. Ve všech případech dochází k předání osobních údajů následujícím příjemcům:

 • Poskytovatelům serverových, webových a dalších služeb souvisejících s provozem webu.

 • Zaměstnancům a pracovníkům SONET, kteří se podílejí na poskytování produktů a vyřizování jednotlivých dotazů a poptávek.

 • Marketingové agentuře, která zajišťuje analýzu úspěšnosti návštěvnosti webů a další marketingové aktivity SONET.

Kromě výše uvedených příjemců mohou mít k vašim osobním údajům přístup také další subjekty, dle toho, o který z webů SONET se jedná, případně o který z produktů SONET se jedná:

Název produktu/webuPříjemce osobních údajůZemě, ve které se nachází příjemce
www.sonet.czSpolečnost zajišťující hosting a webdesign ONEsolution s.r.o. a FOREGROUND, s.r.o.Česká republika
SeznamČeská republika
Facebook, LinkedIn a GoogleIrsko
www.paytenpos.czSpolečnost zajišťující hosting a webdesign ONEsolution s.r.o. a FOREGROUND, s.r.o.Česká republika případně Slovenská republika
Seznam, ImperČeská republika
Facebook, LinkedIn a GoogleIrsko
SmartlookČeská republika
Portál POSMan Suite a jednotlivé domény 3. řáduSmartlookČeská republika
www.dokladonline.euGoogleIrsko
www.parkujrychle.cz Společnost zajišťující webdesign FOREGROUND, s.r.o.Česká republika
Seznam, ImperČeská republika
GoogleIrsko
www.charitativnikiosek.czPartnerská společnost Payment4U, a.s.Česká republika
Společnost zajišťující webdesign FOREGROUND, s.r.o.Česká republika
Online agentura beinspired s.r.o.Česká republika
GoogleIrsko
SeznamČeská republika

4. Po jakou dobu bude sonet vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje bude SONET zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny, tedy například vyřízení vašeho požadavku, plnění vzájemného smluvního vztahu nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků SONET, řešení sporů a právní vynucování vzájemných smluv a dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a služeb mohou lišit, a proto se může výrazně lišit i skutečná doba uchovávání informací. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů, zajištění odpovědi na dotaz, poptávku apod. a pro zajištění chodu SONET? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení systémů SONET a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.

 • Zavedl a oznámil SONET konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročí.

 • Poskytli jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, bude SONET data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.

 • Vztahují se na SONET právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním trestných činů nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na opravu;

 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 • právo na omezení zpracování údajů;

 • právo vznést námitku proti zpracování;

 • právo na přenositelnost údajů;

 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů;

 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení SONET, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude SONET zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje SONET získal a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete SONET požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že SONET musí vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) SONET to ukládá zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud SONET nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nesmí vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které SONET zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám SONET sdělí, zda jí vyhověl a vaše údaje nebude nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste SONET poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo na odvolání souhlasu znamená, že můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste SONET poskytli. V takovém případě přestane SONET vaše osobní údaje zpracovávat, pokud již nebude existovat jiný právní základ pro jejich zpracování pro další účely. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na SONET čiuplatňujete některé ze svých práv,kontaktujte prosím SONET na e-mailové adrese [email protected] či prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na činnost SONET dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz). 

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na všech našich webových stránkách a pokud se bude jednat o významné změny, bude vás SONET informovat podrobněji. Předchozí verze těchto zásad jsou archivovány a SONET je poskytne na základě žádosti.

Tyto zásady jsou účinné od 1. 1. 2022